Naša škola bola otvorená v septembri 1990.  Naša škola má 270 študentov, 23 tried ako chemické laboratórium,jazykové triedy,Anglická trieda a knižnica a 25 učiteľov. Škola je členom medzinárodnom projekte Erasmus+ nazvanom Happy society. Škola pripravuje rôzne podujatia ako napr. tradiční Vianočný trh a Halooween ktoré mali pozitívne ohlasy.

Hlavným cieľom školy je pripraviť študentov pre efektívne používanie vedomostí v ich ďalšiom št