Základná škola Mazorníkovo

Naša škola bola otvorená v septembri 1990.  Naša škola má 270 študentov, 23 tried ako chemické laboratórium,jazykové triedy,Anglická trieda a knižnica a 25 učiteľov. Škola je členom medzinárodnom projekte Erasmus+ nazvanom Happy society. Škola pripravuje rôzne...

read more

Prvý deň v Slovinsku

Oficiálny program projektu začal v utorok 11.2.2020 na základnej škole Trnovo v Ľubľane (Slovinsko). Zástupcovia škôl zo Slovinska, Slovenska a Maďarska sa zúčastnili na prvej aktivite známej ako “lámanie ľadu”, kde sa žiaci medzi sebou vzájomne spoznávali nielen...

read more

Druhý deň v Slovinsku

Na druhý deň projektu sme sa všetci opäť stretli v základnej škole Trnovo, kde prišiel rad na nás - Slovákov. Pripravili sme si program v podobe tanca - Belgického tanca, ktorý sme si všetci zatancovali - vrátane učiteľov. Po tanci, ktorý sme považovali ako rozcvičku...

read more
Accessibility