Na druhý deň projektu sme sa všetci opäť stretli v základnej škole Trnovo, kde prišiel rad na nás – Slovákov. Pripravili sme si program v podobe tanca – Belgického tanca, ktorý sme si všetci zatancovali – vrátane učiteľov. Po tanci, ktorý sme považovali ako rozcvičku pokračoval tanec s názvom “Kazachok”, kde sme sa veľmi nasmiali, pretože to nie je také ľahké, ako to vyzerá. Po “rannom cvičení” pokračovali raňajky. Po raňajkách nás čakal špeciálny program – návšteva primátora hlavného mesta Slovinska – Ľubľany. Primátor Zoran Janković nás príjemne privítal a odpovedal na naše zvedavé a zaujímavé otázky. Ľubľana je považovaná za najekologickejšie mesto v Európskej únii a v roku 2025 sa stane aj oficiálnym mestom kultúry. Neskôr sme sa prešli po meste, keďže počasie bolo prijemne slnečné. Po príchode pokračoval program, kde skupiny z predošlého dňa pracovali na otázkach – dotazníku týkajúceho sa hlavnej témy projektu – Happy Society. Po dokončení sme sa naobedovali a opäť nasledovalo vyhodnotenie celého dňa, kde sme sa potom opäť rozišli do svojich rodín. No program skončil iba pre žiakov. Učitelia ostali v škole, kde pracovali na ďalšej mobilite do Maďarska – Budapešti, kde medzi sebou zdieľali rôzne nápady.

-Timea Forraiová