Oficiálny program projektu začal v utorok 11.2.2020 na základnej škole Trnovo v Ľubľane (Slovinsko). Zástupcovia škôl zo Slovinska, Slovenska a Maďarska sa zúčastnili na prvej aktivite známej ako “lámanie ľadu”, kde sa žiaci medzi sebou vzájomne spoznávali nielen rozhovorom, ale aj hrami a spoluprácou. Zaujímavé je to, že žiaci zo Slovinska majú v škole aj raňajky, ktoré sme mali možnosť ochutnať tiež. Neskôr boli jednotliví žiaci z rôznych krajín rozdelení do skupín, kde porovnávali svoje krajiny, čo je rovnaké a čo naopak – rozdielne. Po nájdení všetkých informácií, každá skupina tieto poznatky prezentovala.  Po skončení aktivity nás žiaci zo Slovinska naučili základne frázy po slovinsky a zistili sme, že slovenský a slovinský jazyk majú veľa spoločného – keďže to sú slovanské jazyky. Po skončení tejto aktivity nasledoval obed a vyhodnotenie celého dňa, kde sme sa potom rozišli do svojich hotisteľských rodín.

-Timea Forraiová

Accessibility